Feb 15
  2017

  1月份得奖名单

  更新:Tuesday, February 21, 2017 4:54 pm

  条款与细则:

  • 《女友》将通过电子邮件通知所有得奖者。

  • 《女友》将确认收到该奖品后才会将领奖通知电子邮件发给得奖者,以免耽误得奖者的时间。

  • 请于领奖通知邮件内注明的领奖截止日期前领取奖品,逾期不领取的得奖者视为放弃获奖资格。

  • 《女友》得全权处理任何该未领取之奖品,无需额外通知或公布。

  • 任何信件或投诉,将不受理。

  • Blu Inc Media Sdn Bhd 及《女友》杂志保留随时修改或取消此条规与细则的权利,任何异议或投诉恕不受理。

  KATE

  恭喜以下得奖者赢取价值RM297的化妆系列产品。

  1 cannes 6722
  2 chan pei pei 5064
  3 Chin Yong Lin 5172
  4 christina wong siew hie 5660
  5 Fang Wai Teng 5994
  6 Goie Su Yee 5048
  7 Joey Teo 5744
  8 Joyce Ng 5600
  9 kan lay nee 5348
  10 Koh Mui Chin 5182
  11 LEE WEI YUE 5418
  12 Lim Bee Chiu 5074
  13 LUM CALLY 45654
  14 Ng Mei-Xiu 5146
  15 ng pau huei 5128
  16 Ooh Joo Lin 5264
  17 Sew Poon Cheng 5244
  18 Tan Xiao li 5662
  19 yingyan teng 5882
  20 Yap Yong Shin 6512
  COMFORT ZONE

  恭喜以下得奖者赢取价值RM946的[comfort zone]Sublime Skin逆时抗皱系列产品。

  1 Soon Peei Wah 5310
  2 Tan Shu Leng 5172
  3 Woo Cheng Cheng 5110
  4 You xin yeu 6356
  5 Yz so 5742
  6 Yan Mao lIm 5422

  Read More
  4月份得奖名单
  Promotions, Winners
  4月份得奖名单
  《女友》x NU SKIN美容工作坊
  Promotions
  《女友》x NU SKIN美容工作坊
  《女友》5月份大赏
  Promotions
  《女友》5月份大赏
  Type keyword(s) and press Enter