Mar 15
  2017

  2月份得奖名单

  文字:yue qin | 更新:Tuesday, March 14, 2017 7:09 pm

  条款与细则:

  • 《女友》将通过电子邮件通知所有得奖者。

  • 《女友》将确认收到该奖品后才会将领奖通知电子邮件发给得奖者,以免耽误得奖者的时间。

  • 请于领奖通知邮件内注明的领奖截止日期前领取奖品,逾期不领取的得奖者视为放弃获奖资格。

  • 《女友》得全权处理任何该未领取之奖品,无需额外通知或公布。

  • 任何信件或投诉,将不受理。

  • Blu Inc Media Sdn Bhd 及《女友》杂志保留随时修改或取消此条规与细则的权利,任何异议或投诉恕不受理。

  NEUTROGENA

  恭喜以下得奖者赢取价值RM1,830的 Neutrogena® 产品礼篮。

  1Chek Yee Ling5448
  2Melinda Loo Xin6214
  3
  Lily Lim Lay Lee
  5776

   

  PARISMIKI

  恭喜以下得奖者赢取价值RM176的 Paris Miki Cosme Akiko生物纤维素面膜。

  1Ang Ai Ling5290
  2Chan Pooi Man5890
  3Chia Ai Chin5244
  4Chiew Hwey Wen5136
  5Chong Yan Ting5170
  6Fang Ai Han7606
  7Jong Wan Ling5966
  8Juweena Ng6510
  9Kerri Kuan Yit Ho5422
  10Lee Seng Hua6016
  11Lee Wing Sze5558
  12Leong Sau Wan5976
  13Lim Bee Thuan5364
  14Lim Lee Sia5250
  15Mook chee fong5552
  16Ng Mei-Xiu5146
  17Ong Pick Sheen6344
  18Poon Mee San5016
  19Qristtin Ng Way Yoo6608
  20Tan Yat Hong5278
  21Tung kien yin5458
  22Wong Lee Sin5382
  23Yew Win Jie5174
  24Yinnie Ong5090
  25Yong Shek Yee5038
  26Yong Tsui Lan5264
  27Lim Lee Wen5206
  28kan lay nee5348
  29Loh Hwei Chez5016
  30Loo Seok Shy6592
  31Lye Yan Huey5766
  32New Yen Chuang6062
  33Nessa Chen5322
  34Chu Yu Yun5986

  Read More
  6月份得奖名单
  Promotions, Winners
  6月份得奖名单
  NUYOU INSTA STYLE 2017
  Promotions
  NUYOU INSTA STYLE 2017
  《女友》7月份大赏
  Promotions
  《女友》7月份大赏
  Type keyword(s) and press Enter