Mar 15
  2017

  2月份得奖名单

  更新:Tuesday, March 14, 2017 7:09 pm

  条款与细则:

  • 《女友》将通过电子邮件通知所有得奖者。

  • 《女友》将确认收到该奖品后才会将领奖通知电子邮件发给得奖者,以免耽误得奖者的时间。

  • 请于领奖通知邮件内注明的领奖截止日期前领取奖品,逾期不领取的得奖者视为放弃获奖资格。

  • 《女友》得全权处理任何该未领取之奖品,无需额外通知或公布。

  • 任何信件或投诉,将不受理。

  • Blu Inc Media Sdn Bhd 及《女友》杂志保留随时修改或取消此条规与细则的权利,任何异议或投诉恕不受理。

  NEUTROGENA

  恭喜以下得奖者赢取价值RM1,830的 Neutrogena® 产品礼篮。

  1 Chek Yee Ling 5448
  2 Melinda Loo Xin 6214
  3
  Lily Lim Lay Lee
  5776

   

  PARISMIKI

  恭喜以下得奖者赢取价值RM176的 Paris Miki Cosme Akiko生物纤维素面膜。

  1 Ang Ai Ling 5290
  2 Chan Pooi Man 5890
  3 Chia Ai Chin 5244
  4 Chiew Hwey Wen 5136
  5 Chong Yan Ting 5170
  6 Fang Ai Han 7606
  7 Jong Wan Ling 5966
  8 Juweena Ng 6510
  9 Kerri Kuan Yit Ho 5422
  10 Lee Seng Hua 6016
  11 Lee Wing Sze 5558
  12 Leong Sau Wan 5976
  13 Lim Bee Thuan 5364
  14 Lim Lee Sia 5250
  15 Mook chee fong 5552
  16 Ng Mei-Xiu 5146
  17 Ong Pick Sheen 6344
  18 Poon Mee San 5016
  19 Qristtin Ng Way Yoo 6608
  20 Tan Yat Hong 5278
  21 Tung kien yin 5458
  22 Wong Lee Sin 5382
  23 Yew Win Jie 5174
  24 Yinnie Ong 5090
  25 Yong Shek Yee 5038
  26 Yong Tsui Lan 5264
  27 Lim Lee Wen 5206
  28 kan lay nee 5348
  29 Loh Hwei Chez 5016
  30 Loo Seok Shy 6592
  31 Lye Yan Huey 5766
  32 New Yen Chuang 6062
  33 Nessa Chen 5322
  34 Chu Yu Yun 5986

  Read More
  3月份得奖名单
  Promotions, Winners
  3月份得奖名单
  《女友》4月份大赏
  Promotions
  《女友》4月份大赏
  2月份得奖名单
  Promotions, Winners
  2月份得奖名单
  Type keyword(s) and press Enter