Apr 15
  2018

  3月份得奖名单

  更新:Thursday, April 12, 2018 10:55 am

  条款与细则:

  •《女友》将通过电子邮件通知所有得奖者。

  •《女友》将确认收到该奖品后才会将领奖通知电子邮件发给得奖者,以免耽误得奖者的时间。

  • 请于领奖通知邮件内注明的领奖截止日期前领取奖品,逾期不领取的得奖者视为放弃获奖资格。

  •《女友》得全权处理任何该未领取之奖品,无需额外通知或公布。

  • 任何信件或投诉,将不受理。

  • Blu Inc Media Sdn Bhd 及《女友》杂志保留随时修改或取消此条规与细则的权利,任何异议或投诉恕不受理。

  BLIV恭喜以下得奖者赢取价值RM268.50 b.liv Nano Bio-Cellulose面膜系列产品。

  1 Aik Yin Chien 5180
  2 Cheong Mee Ling 5328
  3 Chiew Shiau Ting 5558
  4 Chin Yunn Ru 6052
  5 Chong Kho Lee 5584
  6 Fong Weng Yue 5446
  7 Heng See Huey 5150
  8 Hiew Chui Li 5180
  9 Lau Siew Yee 5770
  10 Lim Bee Chin 5610
  11 Lim Sih Shin 5262
  12 Loh Hwei Chez 5016
  13 Mak Chau Peng 5026
  14 Miki Lee 5588
  15 Ng Jia Xing 5494
  16 Ong Hui Lyn 5184
  17 Susan Liew Fui Ken 5232
  18 Tan Siew Cheng 5984
  19 Teng Poh Yee 6042
  20 Teo Hui Ing 5646
  21 Wong Jing Xian 5593
  22 Wong Pui Teng 5316
  CRES


  恭喜以下得奖者赢取价值RM500 Cres的羊胎素纳米导入护理疗程。

  1 Chan Lai Ming 5084
  2 Chin Chiew Lee 5126
  3 Gan Shue Pek 5804
  4 Hon Siew Yoke 5434
  5 Joey Teo 5744
  6 Julie Lim 5348
  7 Koon Siew Pei 5344
  8 Lee Ay Ling 6184
  9 Lee Yi May 5218
  10 Loh Hwei Shien 5028
  11 Ong Li Hoon 5354
  12 Tan Yan Leng 6002

  Read More
  《女友》25周年回馈行动:3月份送你总值RM6500大奖
  Promotions
  《女友》25周年回馈行动:3月份送你总值RM6500大奖
  BLUINC 欢庆国际妇女节
  Promotions
  BLUINC 欢庆国际妇女节
  《女友》25周年-1月大赏得奖名单
  Promotions, Winners
  《女友》25周年-1月大赏得奖名单
  Type keyword(s) and press Enter