Jul 15
  2018

  6月份得奖名单

  更新:Tuesday, July 10, 2018 10:56 am

  条款与细则:

  •《女友》将通过电子邮件通知所有得奖者。

  •《女友》将确认收到该奖品后才会将领奖通知电子邮件发给得奖者,以免耽误得奖者的时间。

  • 请于领奖通知邮件内注明的领奖截止日期前领取奖品,逾期不领取的得奖者视为放弃获奖资格。

  •《女友》得全权处理任何该未领取之奖品,无需额外通知或公布。

  • 任何信件或投诉,将不受理。

  • Blu Inc Media Sdn Bhd 及《女友》杂志保留随时修改或取消此条规与细则的权利,任何异议或投诉恕不受理。

  B.LIV

  恭喜以下得奖者赢取价值RM343 b.liv O2 Bubbly Bright Oxygenating Mask产品。

  1 Chan Yi Zhen 5372
  2 Cheah Ee Ching 5080
  3 Cheong Siew Wah 5092
  4 Chong Khe Yit 5580
  5 Madaline Wong 6978
  6 Natasha Tan 5470
  7 New Yin Yee 5550
  8 Ng Ling Ling 5118
  9 Ong Li Ling 5494
  10 Ooi Chooi Ling 5244
  11 Phang Siao Yen 5856
  12 Stephanie Lee 5604
  13 Tan Poh Leng 5170
  14 Tan Pui Song 5502
  15 Wendy 6394
  16 Wong Cham Khing 6630
  17 Yan Tow 5384

  CRES

  恭喜以下得奖者赢取价值RMRM500 Cres 羊胎素纳米导入护理疗程。

  1 Au Poh Chan 6082
  2 Celine Chew 5274
  3 Chin Sik Ping 5440
  4 Fong Shiow Min 5128
  5 Khor Hui Ming 5414
  6 Kow Mei Ting 6476
  7 Law Joo Thoe 5024
  8 Lim Siok Bian 5084
  9 Shirley Liew 5016
  10 Tai Khing Yoong 5070
  11 Teo Hui Hui 5778
  12 Yap Siew Mee 5462

  Read More
  THE CHOSEN BY DENNIS LAU & FRIENDS 慈善演奏会得奖名单
  Promotions, Winners
  THE CHOSEN BY DENNIS LAU & FRIENDS 慈善演奏会得奖名单
  送票!The CHOSEN by Dennis Lau & Friends 慈善演奏会
  Promotions
  送票!The CHOSEN by Dennis Lau & Friends 慈善演奏会
  《女友》25周年大赏4月得奖名单
  Promotions, Winners
  《女友》25周年大赏4月得奖名单
  Type keyword(s) and press Enter