Sep 15
  2017

  8月份得奖名单

  更新:Thursday, September 14, 2017 4:01 pm

  条款与细则:

  •《女友》将通过电子邮件通知所有得奖者。

  •《女友》将确认收到该奖品后才会将领奖通知电子邮件发给得奖者,以免耽误得奖者的时间。

  • 请于领奖通知邮件内注明的领奖截止日期前领取奖品,逾期不领取的得奖者视为放弃获奖资格。

  •《女友》得全权处理任何该未领取之奖品,无需额外通知或公布。

  • 任何信件或投诉,将不受理。

  • Blu Inc Media Sdn Bhd 及《女友》杂志保留随时修改或取消此条规与细则的权利,任何异议或投诉恕不受理。

  CLINELLE

  恭喜以下得奖者赢取价值RM262.05的Clinelle WhitenUP Brightening系列礼篮。

  1  Chan Yun Bing  5352
  2  Chan Yunn Yee  5264
  3  Diane Choo  6486
  4  Elaine Mok  5732
  5  Ferlyn Lam  5520
  6 Gan Huey Ying  6070
  7  Goh Chong Ping  5750
  8  Han Thung Wei  5326
  9  Ho Sook Wan  6398
  10  Katie Ng  5390
  11  Lau Ooi Leng  5156
  12  Lee Shin Ling  5114
  13  Leong Sui Mei  5778
  14  Miki Lee 5588
  15  Ng Lee Sang  5426
  16  Ngh Bau Yok  6198
  17  Ong Pit Wah  5578
  18  Phoon Pik Wei  6234
  19 See Huey Ru  5088
  20  Tai Kiat Min  5412
  21  Tan Yan Leng 6002
  22  Winnie Lee  5958
  23  Yong Mei Xing  5128
  24  Yoong Wai Mun  6386
  CARA

  恭喜以下得奖者赢取价值RM288的的CARA Exclusive Personalize脸部护理疗程。

  1  Cheong Jia Yan  6822
  2  Chop Mun Yen  5518
  3  Lai Ying Xin  5518
  4  Lee Phui San  5090
  5  Low Qiu Han  5094
  6  Ng Ying Yan  5356
  7  Ong May Hoong  5246
  8  Phoon Yin Hui  7212
  9  Tan Mei Kwan  5254
  10  Yao Jia Yi  6888

  Read More
  6月份得奖名单
  Promotions, Winners
  6月份得奖名单
  KLFW 2018 GIVEAWAY
  Promotions
  KLFW 2018 GIVEAWAY
  5月份得奖名单
  Promotions, Winners
  5月份得奖名单
  Type keyword(s) and press Enter