Oct 15
  2017

  9月份得奖名单

  更新:Tuesday, October 17, 2017 1:43 pm

  条款与细则:

  •《女友》将通过电子邮件通知所有得奖者。

  •《女友》将确认收到该奖品后才会将领奖通知电子邮件发给得奖者,以免耽误得奖者的时间。

  • 请于领奖通知邮件内注明的领奖截止日期前领取奖品,逾期不领取的得奖者视为放弃获奖资格。

  •《女友》得全权处理任何该未领取之奖品,无需额外通知或公布。

  • 任何信件或投诉,将不受理。

  • Blu Inc Media Sdn Bhd 及《女友》杂志保留随时修改或取消此条规与细则的权利,任何异议或投诉恕不受理。

  KOSÉ


  恭喜以下得奖者赢取价值RM218的ONE BY KOSÉ保湿精华素。

  1 Amelia Gan Lai Ling 6240
  2 Caitlin Ho Kae Lee 5702
  3 Chan Hoong Yen 6190
  4 Chin Yunn Ru 6052
  5 Chu Sze Min 5340
  6 Fang Ann Ann 6001
  7 Fiona Loo 5068
  8 Foo Kang Ning 5858
  9 Gan Shue Pek 5804
  10 Jaylee Ni Mei Enn 5212
  11 Kam Pei Kern 5084
  12 Koo Min Qi 5012
  13 Lee Ay Ling 6184
  14 Lee Seng Hua  6016
  15 Lee Zhi Xuan 6264
  16  Leoi Ye Sien  5398
  17  Lim Jing Yi  5638
  18  Melanie Ching  6538
  19  Michelle Lee  6394
  20  Natalie Tan  5044
  21  Qrisstin Ng  6608
  22  Siaw Chee Fui  5836
  23  Tai Ling Chia  5056
  24 Tee Sin Yee 6516
  25 Tung Kien Yin 5458
  26 Wong Kar Man 5330
  27 Yong Shiau Ching 5422
  JEOEL

  恭喜以下得奖者赢取价值RM249的JEOEL Spring Chateau吊坠。

  1  Ang Siew Peng  5288
  2  Chan Pooi Man  5890
  3  Chan Yean Ling  5842
  4  Chang Wai Lan  6094
  5  Fong Pooi Yee  5662
  6  Goh Ser Yee  6370
  7  Kai Li  5532
  8  Lau Ooi Leng  5156
  9  Lee Mei Poh  5628
  10  Leong Pik Yee  6648
  11  Lim Yen Fang  5156
  12  Liviya Chang  5190
  13  Loh Shih Yee  6016
  14  Lu Mei Sha  5560
  15  Nessa Chen  5322
  16  Shereen Toh  6108
  17  Siew Pei Yan  5386
  18  Tabby Chong  6510
  19  Tan Ai Wei  5280
  20  Tan Hup Kim  5384
  21  Tee Mai Chee  5338
  22  Wai Li Ween  7510
  23  Yap Yong Shin  5512
  24  Yew Win Jie  5174

  Read More
  《女友》25周年-12月大赏得奖名单
  Promotions, Winners
  《女友》25周年-12月大赏得奖名单
  《女友》奢华有礼得奖名单出炉!
  Winners
  《女友》奢华有礼得奖名单出炉!
  《女友》25周年回馈行动:1月份送你总值RM6500大奖
  Promotions
  《女友》25周年回馈行动:1月份送你总值RM6500大奖
  Type keyword(s) and press Enter